NIN 03.10.2013.
„AVE Pharmaceutical” je nova farmaceutska kompanija na tržištu Srbije, predstavlja
četvrtu kompaniju, članicu “Fine Group”-a koja postoji i dinamično se razvija već 20 godina. Na već veliki broj
zaposlenih u celoj grupi, u “AVE Pharmaceutical”-u je svoje zaposlenje pronašlo još 60 zaposlenih, uglavnom
visokoobrazovanih stručnjaka iz oblasti farmacije, tehnologije i medicine.

Jovanka Matić

„Ideja da krenemo sa proizvodnjom humanih lekova proistekla je nekako logično jer se nadovezala na iskustvo koje smo već imali odranije jer je pogon “AVE Pharmaceutical”-a već drugi farmaceutski pogon koji smo izgradili u okviru “Fine Group”-e ali pravi garant uspešnog nastupa na tržištu je tim koji sam okupio a radi se o ljudima koji imaju bogato iskustvo u proizvodnji, marketingu i prometu ovih proizvoda.

Takođe verujemo da ćemo svojim prisustvom značajno popraviti snabdevanje na svim tržištima na kojima ćemo se uskoro pojaviti. Mi želimo da sa svoje strane dodatno podržimo i učvrstimo zdravstveni sistem Srbije i da postanemo njegov pravi partner u godinama koje dolaze.“

Proizvodnja lekova je veoma značajna i zahtevna privredna delatnost za koju je potrebno, pored materijalnih sred-
stava, da svaki lek prođe rigoroznu kontrolu pre nego što se pojavi u apotekama. Ono što bih želela da vas pitam
jeste da li je bilo teških trenutaka u naporima da zaživi „AVE Pharmaceutical“?

Iako smo fabriku, mogu slobodno reći, izgradili u gotovo rekordnom roku, isto toliko vremena nam je trebalo da prikupimo sve potrebne dozvole za proizvodnju i registrujemo proizvode. Ono što je posebno važno jeste da je nova fabrika građena uz uvažavanje svih savremenih svetskih standarda kada je u pitanju farmaceutska industrija, što će nam omogućiti da se što pre, pored nastupa na tržištu Srbije, okrenemo i izvozu naših proizvoda i tako time damo svoj doprinos Republici Srbiji u usaglašavanju trgovinskog deficita.
Kada je u pitanju asortiman lekova, radi se o proizvodima koji će sa jedne strane popraviti snabdevanje domaćeg tržišta, dok će sa druge strane to biti savremeni proizvodi koji, i pored neospornog kvaliteta i afirmacije koju su stekli na mnogima svetskim tržištima, nisu bili široko zastupljeni u terapiji naših pacijenata zbog svoje visoke cene. Upravo tu vidimo naš najveći doprinos srpskom zdravstvu.

Kada će potencijalni pacijenti moći da koriste vaše lekove i na koji način će ih dobijati?

Sve pripremne radnje su gotove. Visoki kvalitet naših proizvoda potvrdila je i Agencija za lekove i
medicinska sredstva Republike Srbije i iz tog razloga verujemo da ćemo se na srpskom tržištu pojaviti u narednih mesec dana. Sa svoje strane učinili smo značajni napor da cene prilagodimo uslovima koji vladaju na našem tržištu i time napravimo najbolji mogući odnos između kvaliteta i cene. Iz tih razloga verujemo da će i Republika Srbija, odnosno odgovorne institucije zdravstvenog sistema Srbije, nagraditi naše napore i kvalitet uvrštavanjem naših proizvoda na listu proizvoda koji padaju na njihov teret i time učiniti naše proizvode široko dostupnim najvećem broju naših građana.

Pored fabrike lekova, „Fine Group“ čine i „Wizard“, „Uča“ i „Vetmedic“, planirate li osnivanje još neke fabrike što bi bilo značajno za našu zemlju, jer ste jedan od važnih i retkih privrednika koji se bave proizvodnjom?

Kada je „AVE Pharmaceutical“ u pitanju, počinjemo da sprovodimo u život tek prvu fazu ovog projekta.
Trenutno puštamo u rad pogon za proizvodnju čvrstih farmaceutskih formi. U okviru ove faze, očekujemo da
za nekih tri meseca pustimo u rad i pogon za proizvodnju masti i gelova, što će svakako pored bolje snabdeve-
nosti ovim proizvodima, imati za rezultat i novi talas zapošljavanja u našoj kompaniji. Time mi konkretno i delom želimo da damo doprinos bržem izlasku naše zemlje iz krize, jer je ovo jedini pravi način.
Kada govorimo o celoj „Fine Group“-i, u godinama kojemdolaze želimo prevashodno da investiramo u otvaranje novih tržišta što će, verujemo, opet za posledicu imati otvaranje novih radnih mesta.

Da li će vam smetati konkurencija s obzirom na to da u Srbiji imamo nekoliko velikih fabrika lekova?

Ono što bih ovom priliko želeo da naglasim jeste da je „AVE Pharmaceutical“ autentičan domaći proizvođač lekova sa 100% srpskim kapitalom poznatog porekla i poznatog titulara. Na tržištu Srbije, pored domaćih proizvođača, postoje danas i strane kompanije sa lokalnom proizvodnjom a koje su nekada bile srpske fabrike u vlasništvu ili Republike Srbije ili akcionara koji žive na teritoriji Srbije. Nažalost, svedoci smo posrtanja pojedinih domaćih srpskih proizvođača lekova i mi želimo da ovaj negativan trend našim nastupom na tržištu Srbije u velikoj meri zaustavimo.

Planirate li da, pored srpskog tržišta, plasirate lekove i van zemlje?

Iako prvo želimo da se snažno pozicioniramo na tržištu Srbije, izvoz je nešto čemu od samog starta posvećujemo najveću pažnju. Naš sledeći cilj je osvajanje tržišta bivše Jugoslavije. Odmah zatim planiramo da se okrenemo nastupu na tržištima Zajednice nezavisnih država, bivšeg Sovjetskog Saveza, i Bliskog istoka. Na svim ovim tržištima smo već krenuli sa pripremnim aktivnostima jer u farmaciji se nije moguće pojaviti preko noći na tržištu, potreban je veoma detaljan i studiozan pristup...

Smatrate li di bi država svojim aktivnostima, svojim instrumentima, trebalo da posveti više pažnje i da podstiče razvoj proizvodnih preduzeća?

Moram da priznam da ja po ovom pitanju nisam baš tipičan. Verujem da doprinos države našim privrednim aktivnostima treba da bude u domenu stvaranja ambijentalnih uslova za naš razvoj, jer ako to učini, stvoriće se klima poverenja, koja će dovesti do novih investicija, novih radnih mesta. Verujem da ništa danas ne bi trebalo da ima veći prioritet od rešavanja ovih gorućih pitanja.